ஆளுமை

1. பொது மன்றம் (General Body)
 1. மையக்குழு உறுப்பினர்கள் (Central Council Members)
 2. உலக நாடுகளின் நாட்டுக்குழு உறுப்பினர்கள் (National Council Members)
 3. தனி மனித உறுப்பினர்கள் (Individual Members)
 4. நிறுவன உறுப்பினர்கள் (Institutional Members)
2. மையக்குழு (Central Council)
 1. PRESIDENT
  Sir. Dr. M. Ponnavaikko
 2. VICE-PRESIDENTS
  Dr. E.Sundaramurthy (India)
  Dr. Francis S, Muthu (USA)
  Mr. A. Siva Pillai (UK)
 3. SECRETARIES-GENERAL
  Dr.Ulaganayaki Palani (India)
  Mr.Arasar Arulalar (USA)
  Dr.A.Shanmugadas (Sri lanka)
 4. TREASURER
  Mr.B.Damodaran (India)
  Mr.Paul Pandian (USA)
 5. CO-ORDINATOR
  Dr.P. Maruda Nayagam (India)
3. செயற்குழு (Executive Committee)
 1. Sir. Dr. M. Ponnavaikko, President (India)
 2. Dr. E.Sundaramurthy, Vice-president (India)
 3. Dr.Ulaganayaki Palani, Secretary General (India)
 4. Mr.B.Damodaran, Treasurer(India)
 5. Dr.P. Maruda Nayagam, Co-Ordinator (India)
4. தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் (Technical Coordinators)
 1. Mr.Saravanakumat Mani (USA)
 2. Mr.Rani Bala (USA)
 3. Dr.Mu.Ilangovan (Puducherry)
5. குழும இயக்குநர்கள் (WTRA Company Directors)
 1. Dr. Murugesan Ponnavaikko – (DIN- 07316660)
 2. Mr.B.Damodaran (India)
 3. Dr. Ulaganayaki Palani - (DIN- 07450820)
 4. Dr. P. Marudanayagam – (DIN- 07513580)
 5. Dr. Elayaperumal Sundaramoorthy - (DIN- 07513581)
5. குழுமம் நிறுவியோர் (WTRA Promoters)
 1. Dr. M.Ponnavaiko S/o. S. Murugesa Udaiyar 2/255, 3rd Street, Kurinji Nagar, Vandalur, Chennai – 600 048. Vice Chancellor, Bharath University
 2. Mr. Muthukumara Swamy S/o. A. Rajagopal 522, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai – 600018. Director, Saiva Siddhantha Kazhagam
 3. Dr. Ulaganayaki D/o. V.Srinivasan Old No. 2/2, New No.5, Mahalingapuram, Chennai – 600 034. Prof. of Tamil, Stella Maris College, Chennai – 600 086
 4. Dr.P. Marudanayagam S/o. M.Paramasivam 11/6, Eighth Street, Parthasarathy Nagar, Adambakkam, Chennai – 600 0088. Fellow, Central Institute of Classical Tamil Studies, Chennai
 5. Dr.E. Sundaramoorthy S/o. T.Elayaperumal 16, Bharathi Street, Thirumalai Nagar Annexe Perungudi, Chennai – 600 096. Former Vice Chancellor, Tamil University, Thanjavur
 6. Dr.P.R.Nakeeran S/o. P.Rangappa 49, Pillayar Koil Street, Mettupalayam, Chennai – 600 033. Former Director Tamil Virtual Academy, Chennai
 7. Mr.R. Gandhi S/o.S.K.Ramasamy 66, Iii Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai – 600 020. Senior Advocate, Highcourt, Chennai